Αλίμονο στον αφτόδουλο πολίτη, που φτασμένος στα έσχατα της απελπισίας παραδίνεται, για να σωθεί, στο έλεος του Θεού και στους νόμους των Κλεφτών-Κώστας Βάρναλης

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

email επικοινωνίας : gnda.agia.barbara@gmail.com ** Τηλεφωνικό κέντρο: 213.207.2900

27.9.12

Στέρεη πρόσδεση με τις επιχειρήσεις Υγείας

Ενα ακόμα νήμα πρόσδεσης των δημόσιων νοσοκομείων στον επιχειρηματικό τομέα αποτελεί η εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας «Σχετικά με τις εξετάσεις που διενεργούνται εκτός Νοσοκομείου», που ανάρτησε στη «Διαύγεια» (19.9.2012).
Με την εγκύκλιο, επικαιροποιούνται παλιότερες διατάξεις για την εκτέλεση διαγνωστικών πράξεων από δημόσια νοσοκομεία που δεν έχουν την κατάλληλη υποδομή - και στην οποία είχε πρωτοπορήσει ο ιδιωτικός τομέας Υγείας. Τώρα με την καινούργια εγκύκλιο και στο όνομα τάχα της «περιστολής των δαπανών» και της «εξοικονόμησης πόρων» δίνεται η οδηγία να αναζητηθεί «άλλο Δημόσιο Νοσοκομείο που να εκτελεί τις συγκεκριμένες πράξεις ή εξετάσεις και να παραπέμπουν εκεί τον ασθενή».
«Στην περίπτωση που δε βρεθεί Δημόσιο Νοσοκομείο εντός της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) που να εκτελεί τις πράξεις/εξετάσεις, τότε να ζητείται από τον ασθενή να επιλέξει Ιδιωτικό Κέντρο που να τις εκτελεί. Ο ασθενής δε θα πρέπει να χρεώνεται επιπλέον για την εκτέλεση των πράξεων/εξετάσεων, καθώς το Νοσοκομείο θα χρεώσει το ανάλογο Κλειστό Ενοποιημένο Νοσήλιο (ΚΕΝ) που είναι απαιτητό από τον ασφαλιστικό φορέα του ασθενούς και θα αποδώσει την αντίστοιχη της πράξης ή εξέτασης δαπάνη στο Δημόσιο Νοσοκομείο ή Ιδιωτικό κέντρο στο οποίο πραγματοποιήθηκε».
Πρόκειται για μια υποκριτική διατύπωση συγκάλυψης της διοχέτευσης ασθενών στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, οι γιατροί του νοσοκομείου Λήμνου πού θα παραπέμψουν έναν ασθενή για διαγνωστική πράξη που δεν έχει το νοσοκομείο; Μήπως στο νοσοκομείο άλλου νησιού που ανήκει στην αντίστοιχη ΥΠΕ;
Βέβαια, ο δημόσιος τομέας, που έχει μείνει παρασάγγας πίσω στη σύγχρονη τεχνολογία σε σχέση με τον ιδιωτικό, στην κυριολεξία, ρυμουλκείται απ' τις επιχειρήσεις Υγείας που με ευκολία εισάγουν τις νέες τεχνολογίες και τις αξιοποιούν για την κερδοφορία τους.
Μάλιστα, τώρα οι επιχειρήσεις Υγείας θα έχουν άμεσες πληρωμές απ' τα δημόσια νοσοκομεία - που παραπέμπουν τον άρρωστο - με βάση τα λεγόμενα Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια (ΚΕΝ), τα οποία ΚΕΝ, τίναξαν στον αέρα τα ασφαλιστικά ταμεία. Και στην περίπτωση των ανασφάλιστων και των μεταναστών που δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη, η εγκύκλιος δε διευκρινίζει ποιος θα πληρώσει το κόστος.

Πηγή: rizospastis.gr