Αλίμονο στον αφτόδουλο πολίτη, που φτασμένος στα έσχατα της απελπισίας παραδίνεται, για να σωθεί, στο έλεος του Θεού και στους νόμους των Κλεφτών-Κώστας Βάρναλης

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

email επικοινωνίας : gnda.agia.barbara@gmail.com ** Τηλεφωνικό κέντρο: 213.207.2900

7.9.11

«Με δικά τους λεφτά να βολευτούν Ταμεία, δήμοι, νοσοκομεία»

Της ΕΛΕΝΗΣ ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ

Βγάλτε τα ταμειακά διαθέσιμα από τις τράπεζες και πουλήστε περιουσιακά στοιχεία αν δεν σας φτάνει η κρατική επιχορήγηση, αλλά και για να εξοφλήσετε τα χρέη 5,6 δισ. ευρώ σε τρίτους, διαμηνύει προς τους φορείς ο Φίλιππος Σαχινίδης.
Με την εγκύκλιο κατάρτισης του προϋπολογισμού του 2012, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κλείνει την κάνουλα των επιχορηγήσεων προς όλους τους φορείς, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους έχουν διαπιστώσει πως αρκετοί εξ αυτών είχαν υψηλά ταμειακά διαθέσιμα ή έπαιρναν χρήματα από τον προϋπολογισμό για να κάνουν επενδύσεις. Οι εντολές του κ. Σαχινίδη είναι σαφείς:
1.Τα υπουργεία πρέπει να κατανείμουν τα ποσά των επιχορηγήσεων βάσει των ανώτατων ορίων των δαπανών που ορίζει το Μεσοπρόθεσμο και να τα κοινοποιήσουν στους φορείς, ώστε οι τελευταίοι να συντάξουν τους προϋπολογισμούς τους.
2.Κατά την κατανομή θα ληφθούν υπόψη και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη λειτουργία των υπηρεσιών «ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία ανεξόφλητων υποχρεώσεων», ειδάλλως θα υπάρξουν διοικητικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη λειτουργία των υπηρεσιών εντός των περιορισμών αυτών.
3.Για την εξασφάλιση των εξοικονομήσεων στους εποπτευόμενους φορείς θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στις κατανομές των επιχορηγήσεων και «τα υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα και άλλα περιουσιακά στοιχεία (κρατικά χρεόγραφα, μετοχές κ.λπ.)».
Είναι προφανές ότι το υπουργείο Οικονομικών ζητεί από τους φορείς να κάνουν χρήση και των δικών τους χρημάτων, είτε αυτά αφορούν καταθέσεις σε τράπεζες είτε ομόλογα ή έντοκα ή μετοχές ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, τόσο για την κάλυψη των αναγκών τους όσο και για την εξόφληση των χρεών τους, τα οποία ανέρχονται σε 5,6 δισ. ευρώ στα τέλη Ιουλίου. Η εντολή απευθύνεται σε ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία, δήμους, περιφέρειες, δημοτικές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα.
Οι φορείς έχουν διορία μέχρι την Παρασκευή να αποστείλουν το σχέδιο προϋπολογισμού στα υπουργεία και αυτά με τη σειρά τους πρέπει να κοινοποιήσουν τους συνοπτικούς προϋπολογισμούς μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου στο υπουργείο Οικονομικών.
Με την ίδια εγκύκλιο καθίσταται σαφής η στενότητα με την οποία θα καταρτιστεί ο προϋπολογισμός του 2012, που δεν μπορεί να αποκλίνει επ' ουδενί από το Μεσοπρόθεσμο, με ιδιαίτερη έμφαση στις δαπάνες για μισθούς και συντάξεις, αλλά και στις λειτουργικές.
Μείωση υπερωριών 50%
* Τη μείωση κατά 50% της δαπάνης για υπερωρίες ζητεί με εγκύκλιό του ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης. Με εντολή προς το στενό δημόσιο τομέα, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ, τους επισημαίνει πως η μείωση των ωρών απογευματινής υπερωριακής εργασίας σε 20 από 40 ώρες μηνιαίως, που ισχύει από 1ης Ιουλίου 2011, πρέπει να συνοδευτεί και από ανάλογη μείωση στο ήμισυ της σχετικής δαπάνης βάσει του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου. *

Πηγή: enet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούνται όσοι έχουν απωθημένα με τους Δημόσιους Φορείς, να μην αναρτούν σχόλια εδώ.