Αλίμονο στον αφτόδουλο πολίτη, που φτασμένος στα έσχατα της απελπισίας παραδίνεται, για να σωθεί, στο έλεος του Θεού και στους νόμους των Κλεφτών-Κώστας Βάρναλης

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

email επικοινωνίας : gnda.agia.barbara@gmail.com ** Τηλεφωνικό κέντρο: 213.207.2900

28.3.11

Εφημερίες Νοσοκομείων

Εδώ είναι το ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 349, 4 Μαρτίου 2011) που καθορίζει τις νέες εφημερίες των Νοσοκομείων.

Ε. ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Α. Τα Νοσοκομεία του Πειραιά και της ευρύτερης περιοχής ομαδοποιούνται λειτουργικά σε τέσσερις Ομάδες, εφημερεύουν κάθε 4η ημέρα και περιλαμβάνουν Νοσοκομεία Κύριας Εφημερίας (Κ.Ε.), Νοσοκομεία Ειδικής Εφημερίας (Ε.Ε.) και Νοσοκομεία Πρωινής Λειτουργίας (Π.Λ.) όπως παρακάτω:

Ε.1. Α΄ ΟΜΑΔΑ

• Γ.Ν.Π. «ΤΖΑΝΕΙΟ» για Παθολογικά, Καρδιολογικά, Χειρουργικά, Γαστρεντερολογικά, Γυναικολογικά, Ενδοκρινολογικά, Μαιευτικά, Νευρολογικά, Νευροχειρουργικά, Νεφρολογικά, Οδοντιατρικά, Ορθοπεδικά, Ουρολογικά, Οφθαλμολογικά, Παιδιατρικά/Νεογνικά, Παιδοχειρουργικά, Ω.Ρ.Λ. περιστατικά.
• Γ. Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» για Ογκολογικά και Θωρακοχειρουργικά περιστατικά.

Ε.2. Β΄ΟΜΑΔΑ

• Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ», για Παθολογικά, Καρδιολογικά, Γενικά Χειρουργικά, Αγγειοχειρουργικά, Αιματολογικά, Γαστρεντερολογικά, Γναθοχειρουργικά, Δερματολογικά, Ενδοκρινολογικά, Νευρολογικά, Νεφρολογικά, Ορθοπεδικά, Οφθαλμολογικά, Πνευμονολογικά, Ψυχιατρικά,Ωτορινολαρυγγολογικά, Γυναικολογικά – Μαιευτικά και Παιδιατρικά περιστατικά.
Γ.Ν. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, (από 14:30 – 21:00) για Παθολογικά, Καρδιολογικά και Χειρουργικά περιστατικά.


Ε.3. Γ΄ ΟΜΑΔΑ

• Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ για Παθολογικά, Καρδιολογικά, Χειρουργικά, Μικροχειρουργικά, Νευροχειρουργικά, Οδοντιατρικά, Ορθοπεδικά, Παιδιατρικά, Νεφρολογικά, Ρευματολογικά, Ω.Ρ.Λ. περιστατικά.
• Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» για Παθολογικά, Καρδιολογικά, Χειρουργικά, Γυναικολογικά, Μαιευτικά, Μονάδα Εγκαυμάτων, Νευρολογικά, Νευροχειρουργικά, Ορθοπεδικά, Ουρολογικά, Οφθαλμολογικά, Παιδιατρικά, Πλαστική Χειρουργική, Πνευμονολογικά, Ψυχιατρικά και Ω.Ρ.Λ.

Ε.4. Δ΄ ΟΜΑΔΑ

• Γ.Ν.Π. ΝΙΚΑΙΑΣ «Ο ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» για Παθολογικά, Καρδιολογικά, Χειρουργικά, Γαστρεντερολογικά, Γυναικολογικά, Ενδοκρινολογικά, Θωρακοχειρουργικά, Μαιευτικά, Νευρολογικά, Νευροχειρουργικά, Νεφρολογικά, Οδοντιατρικά, Ορθοπεδικά, Ουρολογικά, Οφθαμολογικά, Παιδιατρικά/Νεογνικά, Παιδοχειρουργικά, Ψυχιατρικά, Ω.Ρ.Λ. περιστατικά.

Β. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: 

Ε.5. Τα ανωτέρω αποτελούν τα Νοσοκομεία «Κύριας Εφημερίας» και λειτουργούν επί 16/ώρου βάσεως – Απογευματινής και Νυκτερινής Εφημερίας.
Κατά την «Κύρια Εφημερία», τα νοσοκομεία κάθε ομάδας λειτουργούν από 14:30 μέχρι 08:00 της επόμενης ημέρας και δέχονται μόνο έκτακτα περιστατικά.

Ε.6. Τα Νοσοκομεία κατά τις ημέρες που δεν εκτελούν «Κύρια Εφημερία», εντάσσονται σε «Πρωινή Λειτουργία» από 08:00 έως 14:30 και δέχονται τακτικά και έκτακτα περιστατικά ως εξής:

• Κατά την Κύρια Εφημερία της Α΄ Ομάδας, τα Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ», Γ.Ν. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ και Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» θα βρίσκονται σε Πρωινή Λειτουργία.
• Κατά την Κύρια Εφημερία της Β ΄Ομάδας, τα Γ.Ν.Π. ΝΙΚΑΙΑΣ «Ο ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ και Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» θα βρίσκονται σε Πρωινή Λειτουργία.
• Κατά την Κύρια Εφημερία της Γ΄ Ομάδας, τα Γ.Ν.Π. «ΤΖΑΝΕΙΟ και Γ.Ν.Π. ΝΙΚΑΙΑΣ «Ο ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», θα βρίσκονται σε Πρωινή Λειτουργία.
• Κατά την Κύρια Εφημερία της Δ΄ Ομάδας, τα Γ.Ν.Π. «ΤΖΑΝΕΙΟ και Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ», θα βρίσκονται σε Πρωινή Λειτουργία.

Ε.7. Κατά τα Σάββατα, Κυριακές και Αργίες τα Νοσοκομεία ανάλογα με την ομάδα στην οποία ανήκουν θα εφημερεύουν επί 24ώρου βάσεως (08:00 – 08:00 της επόμενης ημέρας).

Ε.8. Την επομένη της «Κύριας Εφημερίας» δεν εισάγονται έκτακτα περιστατικά στο Νοσοκομείο.

Ε.9. Κινητή Ιατρική Μονάδα του Ε.Κ.Α.Β. υποστηρίζει την εφημερία του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ».

Ε.10. Όλες οι ΟΜΑΔΕΣ συνεπικουρούνται στις εφημερίες τους από τις αντίστοιχες Ομάδες των Νοσοκομείων Κύριας Εφημερίας Αθήνας.

Ε.11. Στο Γεν. Αντικαρκ. Νοσ. Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» εισάγονται διαγνωσμένα ογκολογικά περιστατικά.

Ε.12. Η Καρδιολογική Μονάδα του «ΩΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» δέχεται για Νοσηλεία από τα παραπάνω Νοσοκομεία ασθενείς με σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα π.χ. διαγνωσμένα εμφράγματα, προεμφραγματικές καταστάσεις, σοβαρά προβλήματα αρρυθμιών. Η πρώτη ημέρα ισχύος των ανωτέρω αρχίζει με απόφαση του Διοικητή της 2ης Υ.ΠΕ. σε συνεργασία με το Ε.Κ.ΕΠ.Υ. Επιμέρους λεπτομέρειες εφαρμογής σχετικά με την εφημερία ορισμένων τμημάτων και κλινικών γίνεται από το Ε.Κ.ΕΠ.Υ. σε συνεργασία με την 2η Υ.ΠΕ. Κατά τα λοιπά η τροποποιούμενη απόφαση παραμένει ως έχει. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2011
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούνται όσοι έχουν απωθημένα με τους Δημόσιους Φορείς, να μην αναρτούν σχόλια εδώ.